KONFERENCJE

XVII Kongres Gmin Wiejskich

19-20 października 2017  •  Biała Rawska  • 

Zapraszamy wójtów, burmistrzów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w dniach 19-20 października 2017 r. do wziecia udziału w XVII Kongresie Gmin Wiejskich, którego organizatorem jest Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

XVII Kongres Gmin Wiejskich XVII Kongres Gmin Wiejskich

Głównym przesłaniem XVII Kongresu jest określenie perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w najbliższych latach, szczególnie w kontekście rozwoju lokalnego i podnoszenia standardów życia mieszkańców wsi. Aby debata ta miała przełożenie na tworzenie odpowiednich regulacji i decyzje, do udziału w Kongresie zaprosiliśmy przedstawicieli z rządu i parlamentu (m.in. Panią Premier Beatę Szydło, ministrów i wiceministrów rozwoju, edukacji narodowej, rolnictwa i rozwoju wsi, środowiska, infrastruktury).

W tym roku w trakcie kongresu dodatkowo zorganizujemy pierwsze Forum Przewodniczących Rad Gmin i trzecie Forum Skarbników Gmin Wiejskich. W trakcie debat poruszać będziemy zagadnienia związane z zmianami ustaw Prawo Wodne, zmianami w organizacji i finansowaniu oświaty, pracami nad Kodeksem Urbanistyczno-Budowlanym, zmianami w finansowaniu samorządów, itp.

Kongresy Gmin Wiejskich RP są od siedemnastu lat największymi w kraju, prestiżowymi spotkaniami przedstawicieli gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Każdego roku na Kongres przyjeżdża około tysiąca reprezentantów tego środowiska. Kongres to płaszczyzna wymiany doświadczeń i prezentacja przez środowisko samorządowe przedstawicielom rządu i parlamentarzystom własnych problemów i sugestii ich rozwiązania.

×