KONFERENCJE

XX BARZKOWICKIE TARGI ROLNE "AGRO POMERANIA 2007"

Data imprezy: 7-9 Września 2007 r.

Miejsce imprezy: Barzkowickie

Organizator: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice 1
tel. (0-91) 561-37-01
fax (0-91) 561-37-91
e-mail: barzkowice@odr.net.pl

więcej informacji:
www.zodr.pl

×