KONFERENCJE

XXII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła

24-28 marca 2014  • 

Organizatorzy Szkoły starają się systematycznie podejmować najważniejsze aktualne problemy nurtujące reprezentantów nauki i praktyki zainteresowanych chowem i hodowlą bydła. Rokrocznie Szkoła gromadzi ponad 200 osób z kraju i zagranicy (m.in. z Francji, USA, Słowacji). Daje zatem możliwość nawiązywania nowych kontaktów z reprezentantami świata nauki, z hodowcami, organizacjami czy firmami komercyjnymi.

XXII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła Fot. Adobe Stock 8 listopada 2022

Tematyka XXII Szkoły będzie obejmowała między innymi następujące zagadnienia:

 genetyka i hodowla bydła mlecznego,
 genetyka i hodowla bydła mięsnego,
 żywienie bydła,
 ekonomika produkcji mleka i wołowiny,
 nowoczesne techniki w chowie bydła mlecznego,
 aktualne osiągnięcia badawcze Katedr i Instytutów krajowych i zagranicznych.

Każda sesja tematyczna zakończona będzie dyskusją, która prowadzona jest także w kuluarach.

Serdecznie zapraszamy hodowców, organizacje oraz firmy wspierające produkcję mleka i wołowiny!

Główny organizator:

Katedra Hodowli Bydła
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel.: 12 6624088, 12 6624090; fax: 12 6624162
e-mail: szkolazimowa@op.pl

×