KONFERENCJE

XXVII KWZH – KRAJOWA WYSTAWA O EUROPEJSKIM ZASIĘGU

15-17 maja 2015  •  Poznań  •  Międzynarodowe Targi Poznańskie

Hodowla zwierząt jest niezwykle ważnym działem polskiej gospodarki, który kryje w sobie ogromny potencjał. Zwiększenie rentowności krajowych gospodarstw hodowlanych wymaga jednak wiedzy, profesjonalizmu oraz zastosowania najnowszych rozwiązań technologicznych i osiągnięć genetycznych. Wielkie znaczenie ma również wzmocnienie współpracy pomiędzy hodowcami, rolnikami, zarządcami gospodarstw specjalistycznych oraz hobbystami. Zbliżająca się XXVII odsłona Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych po raz kolejny umożliwi branży hodowlanej spotkanie, które zaowocuje nawiązaniem licznych kontaktów biznesowych. Wystawa spełnia również rolę edukacyjną wśród zwiedzających niezwiązanych bezpośrednio z branżą hodowlaną.

XXVII KWZH – KRAJOWA WYSTAWA O EUROPEJSKIM ZASIĘGU Fot. Adobe Stock 8 listopada 2022

W dniach 15-17 maja 2015 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się najważniejsze i największe spotkanie dla branży hodowlanej w Europie Środkowo-Wschodniej, które pomoże wystawcom odczytać potrzeby i trendy w hodowli zwierząt. Zwiedzający zaś będą mieli niepowtarzalną okazję, by zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami stosowanymi w hodowli zwierząt
i produkcji rolnej.

3 ringi do oceny zwierząt

Najważniejszym wydarzeniem towarzyszącym Wystawie jest profesjonalna ocena zwierząt. Pierwszego dnia, na trzech ringach, najpiękniejsze okazy walczyć będą o tytuły czempionów, wiceczempionów,
a także o złote medale.  O tym, które z nich zwyciężą przekonamy się w sobotę, drugiego dnia Wystawy, podczas wręczenia prestiżowych nagród. To niezwykle ważne wydarzenie cieszy się ogromną popularnością nie tylko wśród profesjonalnych zwiedzających, ale też i hobbystów, którzy z wielką przyjemnością oglądają widowiskowe pokazy.

 Ekspozycje zwierząt hodowlanych

Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych odbywa się w cyklu dwuletnim. Z tego tez względu jest wydarzeniem długo wyczekiwanym. To właśnie w Poznaniu wystawcy zaprezentują zarówno typowe rasy zwierząt hodowlanych, gospodarskich i rasy rodzime oraz bardziej egzotyczne gatunki pochodzące m.in. z hodowli amatorskich. W tym roku KWZH zajmie powierzchnię ponad 25.000 m2. Zwierzęta hodowlane zostaną zaprezentowane w pięciu z sześciu pawilonów wystawienniczych. Zwiedzający z bliska będą mogli przyjrzeć się wspaniałym okazom była ras mlecznych i mięsnych, koniom, kucom, trzodzie chlewnej, owcom, kozom, drobiu, strusiom, królikom, szynszylom, nutriom,  pszczołom, rybom słodkowodnym, osłom, żółwiom błotnym, żubroniom, alpakom, danielom, jeleniom, gołębiom rasowym i pocztowym. Na chwilę obecną zgłoszonych zostało blisko 2.000 sztuk zwierząt. W osobnym pawilonie zostaną zaprezentowane rasy rodzime poszczególnych gatunków i ras.

Oferta maszyn i urządzeń

KWZH to również miejsce, gdzie można zapoznać się z najnowszymi trendami. Rozwiązania z zakresu budownictwa wiejskiego, wyposażenia stanowisk dla zwierząt, urządzeń do dojenia
i wstępnej obróbki mleka, aparatury kontrolno-pomiarowej, urządzeń laboratoryjnych, sprzętu zootechnicznego, weterynaryjnego, przybliżą wiodący w kraju producenci i dystrybutorzy. Wśród wystawców nie zabraknie przedstawicieli mających w swojej ofercie zwierzęcy materiał hodowlany, pasze i dodatki paszowe, maszyny i urządzenia do przygotowywania i zadawania pasz, a także technologie zadawania masy zielonej.

Trzydniowe święto dla hodowców to wydarzenie organizowane dla branży i w oparciu o jej sugestie. Ogromną zaletą KWZH jest różnorodny zakres tematyczny. W jednym miejscu i czasie firmy z branży hodowlanej mogą porównać swoją ofertę, a także zawrzeć kontakty biznesowe. Bogata ekspozycja  konkurujących ze sobą przedstawicieli branży to skuteczny wabik na zwiedzających.

Specjalistyczna wiedza i atrakcje dla hobbystów

Bogaty program wydarzeń towarzyszący KWZH stał się tradycją. Swoją wiedzą na temat hodowli
i pielęgnacji zwierząt podzielą się znane w kraju autorytety. Udział w seminariach, warsztatach czy licznych prelekcjach zmotywuje przedstawicieli branży oraz hobbystów do poszukiwania nowych rozwiązań. Podczas Wystawy odbędą się również liczne jubileusze najważniejszych stowarzyszeń oraz związków hodowców zwierząt. W programie przewidziane są także degustacja wyrobów z wieprzowiny
i porady z zakresu dietetyki. KWZH to także impreza budująca rozwój świadomości na temat hodowli zwierząt i produkcji rolnej wśród dzieci i młodzieży. Najmłodsi uczestnicy Wystawy wezmą udział
w warsztatach edukacyjnych oraz interaktywnych pokazach. Współorganizatorem spotkań dla najmłodszych są m.in.: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Ogród Zoologiczny w Poznaniu, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, a także Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „Polus”. Wstęp na KWZH jest bezpłatny.

Organizatorami XXVII edycji KWZH są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz najważniejsze Związki Hodowców Zwierząt, m.in.: Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „Polus”, Polski Związek Hodowców Koni, Krajowa Rada Drobiarska – Izba Gospodarcza, Polski Związek Hodowców Strusi, Polski Związek Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, Polski Związek Owczarski, Uniwersytety Przyrodniczy w Poznaniu, Krajowy Związek Hodowców Królików, Polski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza, Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych i inne.

 

 

Więcej na www.kwzh.pl

×