KONFERENCJE

Zielona Gala

Data imprezy: 26-27 maja

Miejsce imprezy: Szepietowo

Organizator: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

http://odr.zetobi.com.pl/imprezy/imprezy.htm

×