KONFERENCJE

Zjazd PTZ "Innowacyjność nauk o zwierzętach w XXI wieku"

21-23 września 2016  •  Warszawa  • 

W dniach 21-23.09.2016r. Warszawskie Koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego oraz Wydział Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zapraszają do udziału w LXXXI Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Patronem Honorowym przedsięwzięcia jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Mazowieckiego i J.M. Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Zjazd PTZ "Innowacyjność nauk o zwierzętach w XXI wieku" Fot. Adobe Stock 8 listopada 2022

Temat Zjazdu "INNOWACYJNOŚĆ NAUK O ZWIERZĘTACH W XXI WIEKU" zostanie rozwinięty w czterech referatach plenarnych. Przedstawią je wybitni naukowcy z Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie, oraz Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu i Zakładu Wylęgu Drobiu „Malec”. Nauki o zwierzętach to nie tylko obszar działań w ramach polskiej hodowli i produkcji, dostarczającej konsumentom wysokiej jakości żywności, to także sport i rekreacja z udziałem zwierząt, to obcowanie ze zwierzętami towarzyszącymi oraz dzikimi w naturze lub miejscach ich ekspozycji – parkach, rezerwatach, zwierzyńcach, ogrodach zoologicznych. Nauki o zwierzętach to również ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i dzikich. W tym obszarze mieszczą się interdyscyplinarne badania służące ochronie zdrowia zwierząt i ludzi. Na szczególną uwagę zasługują innowacyjne eksperymenty z wykorzystaniem nanocząstek i nanomateriałów oraz badania z zakresu rozrodu.

Na zjazd nadesłano referaty i komunikaty naukowe, jest ich ponad 200. Znaczna ich część będzie przedstawiona w ramach obrad Sekcji Specjalistycznych. W strukturze PTZ działają Sekcje Chowu i Hodowli Bydła, Trzody Chlewnej, Zwierząt Futerkowych, Zwierząt Towarzyszących i Dzikich, Owiec i Kóz, Koni, Drobiu oraz Praktyki Hodowlanej. W ramach Zjazdu obędzie się też konkursowa Sesja Młodych Naukowców, na której wyniki swoich badań zaprezentują w języku angielskim lub polskim, młodzi naukowcy z uczelni rolniczych oraz instytutów naukowych. Zjazd PTZ jest doskonałą okazją do wyróżnienia tych którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z nauką. To z myślą o nich zorganizowano w tym roku XXXIII edycję Konkursu na najlepszą Pracę Magisterską i IX edycję na najlepszą Pracę Doktorską z zakresu nauk zootechnicznych. Z inicjatywy Zarządu Sekcji Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej nowością tegorocznego LXXXI Zjazdu Towarzystwa, będzie przyznanie Nagrody Specjalnej im. Profesora Bronisława Raka - inicjatora konkursu, dla autora najlepszej pracy o walorach praktycznych służących rozwojowi zrównoważonego rolnictwa.  

Miejsce obrad: Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, bud. 23, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa.

Szczegółowe informacje dotyczące tematyki konferencji, udziału (Karta Zgłoszeń, Konto bankowe) oraz zakwaterowania i wyżywienia, imprez towarzyszących, a także możliwości wsparcia wydarzenia znajdziecie Państwo na stronie internetowej Warszawskiego Koła PTZ: http://kw-ptz.pl/

×