POKAŻ MINIATURY

Doświadczenia z patogenami chorobotwórczymi w Zakładzie Genetyki Patogenów i Odporności Roślin, Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk; Fot. Katarzyna Szulc

Zdjęcie 1 z 4
PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU

ZDROWOTNOŚĆ ODMIAN RZEPAKU