POKAŻ MINIATURY

Wiesław Gryn, rolnik i działacz Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego omówił problemy rynku zbożowego w strefie przygranicznej, fot. M. Tyszka

Zdjęcie 12 z 13
PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU

O SYTUACJI NA RYNKU ZBÓŻ W POLSCE I NIE TYLKO