- Agencja ocenia, że dzięki nowym przepisom „uwolni się” (zostanie wyłączone z dzierżawy, jeśli dzierżawcy się zgodzą i wszyscy będą zainteresowani) ok. 130–150 tys. ha gruntów w skali całego kraju. Są to dane szacunkowe uwzględniające stan dzierżaw na dzień 31 grudnia 2010 r., a wtedy w dzierżawie było 1,59 mln ha. W związku z tym, że na koniec sierpnia 2011 r. w dzierżawie znajdowało się niecałe 1,54 mln ha, to szacunki w odniesieniu do poszczególnych województw będą odpowiednio niższe – informuje ANR.

Najwięcej gruntów zostanie wyłączonych tam, gdzie Agencja ma największy dzierżawiony zasób. Liderami będą województwa: zachodniopomorskie (ok. 30 tys. ha), wielkopolskie (ok. 28 tys. ha), dolnośląskie (ok. 19 tys. ha), warmińsko-mazurskie (ok. 16 tys. ha) i opolskie (ok. 15 tys. ha).

Na przeciwległym biegunie, czyli najmniej wyłączeń powierzchniowo byłoby w województwach: świętokrzyskim (ok. 150 ha), małopolskie (200 ha), mazowieckie i podlaskie (po 500 ha).

Z kolei do średniaków należą: pomorskie (12 500 ha), kujawsko-pomorskie (11 000 ha), lubuskie (9000), lubelskie (2500 ha), śląskie (1000), łódzkie i podkarpackie (po 800 ha).

Agencja nie będzie dokonywała wyłączeń w gospodarstwach prowadzących unijne programy – do czasu ich zakończenia.

W celu szerszego upowszechniania informacji o sprzedaży nieruchomości z ZWRSP Agencja będzie miała obowiązek publikacji wykazów w siedzibach izb rolniczych na terenie całego kraju.