Decyzją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) z 1 lutego, kielecki projekt otrzyma 325 mln zł dofinansowania w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.

Projekt zakłada rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Kielc i trzech sąsiednich gmin: Masłowa, Zagnańska i Sitkówki- Nowin. W jego ramach ma powstać: 20 km sieci wodociągowej, 255 km kanalizacji sanitarnej, 54 przepompownie ścieków i monitoring ujęć wody pitnej.

Ponadto zaplanowano wymianę 87 km sieci wodociągowej oraz renowację ponad 50 km kanalizacji sanitarnej.

Z tym przedsięwzięciem zintegrowany został opiewający na 150 mln zł projekt rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków "Sitkówka". To przedsięwzięcie ma z kolei na celu dostosowanie jakości oczyszczonych ścieków do norm europejskich oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kielcach, Masłowie i Sitkówce-Nowinach.

Jak podkreślił Milcarz, o umieszczeniu projektu ochrony wód podziemnych aglomeracji kieleckiej na krajowej liście inwestycji kluczowych przesądziły - w ocenie MRR - dwa czynniki: wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń założony w programie inwestycji oraz zaawansowany stan przygotowań do ich realizacji.

W opinii samorządowców z Masłowa, Zagnańska i Sitkówki unijne dofinansowanie ochrony wód aglomeracji kieleckiej ma strategiczne znaczenie dla przyszłości tych gmin. Inwestycje zaplanowane w Masłowie - o wartości 155 mln zł - to równowartość ponad siedmiu budżetów tej gminy, a z kolei Zagnańsk musiałby finansować swoje zadania w tej dziedzinie przez 25 lat.

Wodociągi Kieleckie eksploatują 13 studni o głębokości od 80 do 100 m, pięć zachowują w rezerwie. Każdej doby pompują do odbiorców około 25 tys. m sześc. niechlorowanej i nieuzdatnianej wody pitnej o wysokich walorach smakowych - poinformował Milcarz.

Źródło: PAP