- Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dobiega końca. Dotychczas na przedsięwzięcia w ramach działania +Odnowa i rozwój wsi+ przeznaczyliśmy ponad 100 mln zł i podpisaliśmy 430 umów o dofinansowanie - powiedział marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.

Na podjęcie kolejnych inwestycji w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" samorząd regionu przeznaczy 6,5 mln zł. Z puli tej sfinansowanych zostanie 35 projektów "związanych z odnową małych i najmniejszych miejscowości w regionie".

Jak poinformowała rzeczniczka marszałka Beata Krzemińska, środki zostaną przeznaczone m.in. na rewitalizację parku dworskiego Urzędu Gminy w Baruchowie (powiat włocławski), budowę świetlicy wiejskiej w Samostrzelu (gm. Sadki, powiat nakielski), budowę siłowni zewnętrznej w Bytoniu (powiat radziejowski) i remont drewnianego kościoła św. Stanisława i św. Marii Magdaleny w Przypuście (gm. Nieszawa, powiat aleksandrowski).

Inwestycje, które dotychczas zrealizowano w ramach "Odnowy i rozwoju wsi", to m.in. budowa 79 świetlic, 214 placów zabaw, 15,71 km ścieżek rowerowych, 22,46 km chodników. - Wyremontowano również 289 świetlic, odrestaurowano 2 obiekty zabytkowe i 29 kościołów, a także utworzono 31 obiektów rekreacyjnych - wskazała Krzemińska.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) jest ukierunkowany m.in. na poprawę konkurencyjności rolnictwa, wsparcie procesu restrukturyzacji gospodarstw rolnych i zwiększenie ich rentowności. Kończący się PROW (na lata 2007-2013) składa się z czterech osi priorytetowych obejmujących 22 działania, w tym między innymi "Odnowę i rozwój wsi".

Program będzie kontynuowany w unijnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020