- Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców gwarantuje realizację podstawowego celu jej obowiązywania, jakim jest kontrola obrotu nieruchomościami w Polsce z udziałem cudzoziemców - mówił w Sejmie Zbigniew Sosnowski,  wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

W 2010 roku minister spraw wewnętrznych i administracji wydał 264 zezwolenia na nabycie nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 808 ha, w tym 180 zezwoleń na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych o łącznej powierzchni 800 ha, 62 zezwolenia na nabycie lokali użytkowych oraz mieszkalnych położonych w strefie przygranicznej, 10 zezwoleń na nabycie akcji i udziałów w spółkach będących właścicielami bądź użytkownikami wieczystymi nieruchomości w Polsce o powierzchni 57 ha.