W porównaniu do pierwszego kwartału 2006 r. za 1 ha gruntów nieruchomości rolnych płacono prawie o 2 500 zł więcej (6 519 zł za 1 ha w I kwartale 2006 r.). Wzrost w stosunku do pierwszego kwartału wyniósł ok. 40 proc..
W 2006 r. ceny gruntów kupowanych w Agencji wzrosły średnio o 31,5 proc. do 7 374 zł za 1 ha. To o ponad 1 700 zł więcej niż w 2005 r. (5 607 zł). Najdroższe były grunty w województwach: kujawsko-pomorskim (ponad 11 tys. za 1 ha), warmińsko-mazurskim (ponad 10 tys.), dolnośląskim (ponad 9 tys.). Tendencja wzrostowa utrzymuje się od 2002 r.

Źródło: ANR