Jak wyjaśnił minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, odpowiadając na interpelację poselską, od 1 stycznia 1992 r. do 31 grudnia 2018 r. roku nieodpłatnie przekazano z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa kościelnym osobom prawnym łącznie 90 tys. ha. Z tego 81,8 tys. ha (91%) dotyczyło nieodpłatnych przekazań nieruchomości osobom prawnym Kościoła Katolickiego.

„Natomiast w 2018 roku z ZWRSP nieodpłatnie zostało przekazanych kościelnym osobom prawnym łącznie jedynie 240 ha, przy czym w całości osobom prawnym Kościoła Katolickiego” – podkreślił minister.

To wszystko, co ma ministerstwo do powiedzenia na temat nieodpłatnego przekazania gruntów na rzecz kościelnych osób prawnych - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie posiada informacji, ile nieruchomości rolnych odzyskał Kościół Katolicki w postępowaniach regulacyjnych i ile nieruchomości rolnych zostało przekazanych kościelnym osobom prawnym jako nieruchomości zamienne.

Czytaj też: Ile ziemi kupiły kościoły od maja 2016 roku?