- Kilkanaście lat temu ten problem był i jest nadal sygnalizowany – mówił w sejmowej Komisji Rolnictwa minister rolnictwa Stanisław Kalemba. -  Natomiast wszystkie przypadki, które trafiły do mnie, przynajmniej od kiedy jestem ministrem rolnictwa, od 31 lipca ubiegłego roku, które do mnie dotarły odnośnie do tak zwanych słupów zostały skierowane do CBA, do ABW i mam odpowiedź z tych instytucji, że kontrole zostały podjęte. Nie ma ani jednego wniosku, który by do mnie dotarł i nie został zgłoszony – zapewniał.

Ile spraw związanych z realizacją ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu państwa trafiło do prokuratury, CBA i ABW? Ile postępowań wszczęto? – chcieliśmy dowiedzieć się w Ministerstwie Rolnictwa.

Ustosunkowując się zaś do kwestii spraw zgłaszanych do prokuratury, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uprzejmie informuję, że nie zgłaszał żadnych spraw do tych instytucji. Jednakże z wypowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby wynika, że czynił to on osobiście – odpowiedziało biuro prasowe Ministerstwa Rolnictwa.

Pytaliśmy też o sprawę w CBA: „Czy CBA zajmowało się i zajmuje się obecnie sprawami związanymi z wykupowaniem ziemi z zasobów ANR przez osoby podstawione. W szczególności, czy wyjaśniano sprawy kupowania ziemi  z  wykorzystaniem preferencji przysługujących spadkobiercom lub kupowania przez tzw. słupy z zamiarem przekazania jej na rzecz obcokrajowców. Czy ANR powiadamiała CBA o takich sprawach? W ilu wszczęto postępowanie, w  ilu odmówiono? Jak dużego areału to dotyczy? W szczególności: czy CBA badało sprawę p. Czarzastego z miejscowości Czernice Borowe?”

Odpowiedź jest enigmatyczna: „Uprzejmie informuję, że do Centralnego Biura Antykorupcyjnego wpłynęły pewne informacje w sprawie, o którą Pani pyta. Są one teraz analizowane przez agentów Biura. Na tym etapie to wszystkie informacje, które mogę Pani przekazać”.

Jeszcze bardziej tajemnicza jest ABW – od prawie dwóch tygodni nie odpowiedziała w ogóle na przesłany do niej list.