W interpelacji skierowanej do ministra rolnictwa poseł napisał, że w 2008 roku minister podjął decyzję o likwidacji ANR do końca 2012 r. Tymczasem obecnie Agencja nadal dzierżawi większość gruntów znajdujących się w jej zasobie. W lipcu 2011 r. było zawartych ok. 91 tys. umów dzierżawy gruntów rolnych Skarbu Państwa. Agencja nieruchomości również miewa się świetnie i nic nie zapowiada, aby miała być kiedykolwiek zlikwidowana – napisał poseł. Jak twierdzi, znowelizowana we wrześniu ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa wprowadza możliwość powrotu ziemi do agencji: Jednocześnie stworzono dla niektórych dzierżawców możliwość  preferencyjnego zakupu nieruchomości rolnych dzierżawionych od Agencji Nieruchomości Rolnych, pod warunkiem zwrotu agencji 30 proc. dzierżawionych nieruchomości. Nie wiedzieć czemu, nie mogą skorzystać z tej możliwości dzierżawcy drobniejsi, którzy po wyłączeniu 30 proc. gruntów dzierżawiliby mniej niż 300 ha.  Zgodnie z art. 32 konstytucji wszyscy są równi wobec prawa, ale zgodnie z ustawą z dnia 16 września 2011 r. obszarnicy są równiejsi wobec prawa.

 W ten sposób przepisy prawne faworyzują wielkich dzierżawców, a agencja, której zadaniem ponoć jest ,,poprawa struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych˝ (art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa), zajmuje się de facto wspieraniem tworzenia gospodarstw obszarniczych – stwierdził poseł i w związku z tym zapytał:

1. Dlaczego minister rolnictwa i rozwoju wsi wycofał się z decyzji zlikwidowania Agencji Nieruchomości Rolnych i sprzedaży rolnikom nieruchomości rolnych Skarbu Państwa?

2. Czemu ma służyć wprowadzanie przeforsowanej przez koalicję Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego możliwości uwalniania 30 proc. dzierżawionych gruntów i ich przekazywania w bezpośredni zarząd Agencji Nieruchomości Rolnych?

3. Jaki jest łączny obszar nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w zarządzie Agencji Nieruchomości Rolnych?

4. Jaki areał gruntów rolnych Skarbu Państwa w zarządzie Agencji Nieruchomości Rolnych został sprzedany w roku 2011?

5. Jaki obszar gruntów rolnych w zarządzie Agencji Nieruchomości Rolnych jest przewidziany do sprzedaży w roku 2012 i latach następnych?

6. Ilu urzędników i pracowników zatrudnia Agencja Nieruchomości Rolnych oraz jej oddziały terenowe?

7. Jakie wydatki ponosiła Agencja Nieruchomości Rolnych na wynagrodzenia zatrudnionych w niej urzędników i pracowników w latach 2008-2011 oraz jakie będą wydatki na wynagrodzenia w roku 2012?

W odpowiedzi Marek Sawicki stwierdził, że nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami nie miała na celu likwidacji ANR: Najistotniejszą zmianą, jaką wprowadziły nowe regulacje, jest umożliwienie rolnikom indywidualnym powiększenia ich gospodarstw rodzinnych.

Minister obszernie zrelacjonował założenia ustawy.

Odpowiadając zaś na pozostałe pytania, informuję, że:

1) w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa znajdują się nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 1954 tys. ha;

2) w 2011 r. agencja sprzedała 125 tys. ha nieruchomości;

3) w 2012 r. planowana jest sprzedaż nieruchomości o łącznej powierzchni 140 tys. ha;

4) obecnie Agencja Nieruchomości Rolnych zatrudnia pracowników na 1060 etatach;

5) kwota wydatków na wynagrodzenia pracowników Agencji Nieruchomości Rolnych w poszczególnych latach wynosiła:

a) w 2008 r. – 80 677 tys. zł,

b) w 2009 r. – 89 787 tys. zł,

c) w 2010 r. – 93 169 tys. zł,

d) w 2011 r. – 98 500 tys. zł;

6) w 2012 r. planowana kwota wydatków na wynagrodzenia pracowników Agencji Nieruchomości Rolnych wynosi 97 464 tys. zł – napisał Marek Sawicki w odpowiedzi na interpelację posła Sławomira Kopycińskiego.