Jeszcze do 10 grudnia br. ANR wpłaci do budżetu państwa kolejne 700 milionów złotych, będzie to wpłata za IV kwartał br. Tylko w tym roku do budżetu państwa i na Fundusz Rekompensacyjny Agencja wpłaci łącznie około 3 miliardów złotych.

Tak dobre wyniki sprzedaży oraz przychodów Agencji są efektem działań prowadzonych przez ANR od 2008 r., które skupiały się na przyspieszeniu prywatyzacji składników Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W ostatnich czterech latach Agencja dwukrotnie zwiększyła liczbę organizowanych przetargów (z 50 tys. w 2008 r. do 100 tys. w 2011 r.) na sprzedaż gruntów, równocześnie zmniejszając o ponad 30 tysięcy liczbę umów dzierżawy. Zintensyfikowała także sprzedaż terenów inwestycyjnych, uzyskując z ich sprzedaży w ciągu ostatnich 4 lat ponad miliard złotych.

W sobotę 3 grudnia br. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. nr 233, poz. 1382 z 2 listopada 2011 r.), której podstawowym zadaniem jest dalsze przyspieszenie prywatyzacji państwowych gruntów poprzez sprzedaż z korzyścią dla gospodarstw rodzinnych. Artykuł 24 znowelizowanej ustawy potwierdza, że podstawowym przedmiotem działań prywatyzacyjnych Agencji Nieruchomości rolnych jest sprzedaż.

Agencja ocenia, że dzięki nowym przepisom, po wyłączeniach z dużych obszarowo dzierżaw (od 428,5714 ha), w pierwszej kolejności na przetargi ograniczone trafi ponad 100 tys. hektarów dodatkowych gruntów.