Wypowiadanie umów dzierżawy ziemi to skutek grudniowej zmiany "Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa". Zgodnie z dokumentem, sprzedanych ma zostać 30 proc. dzierżawionej dotąd od Agencji ziemi. ANR obligatoryjnie wystąpi do dzierżawców posiadających powyżej 428,5 ha ziemi z propozycją wyłączenia 30 proc. powierzchni dzierżawionych dotąd terenów. W woj. pomorskim rolnicy dzierżawią 111 tys. ha.

Uzyskana w ten sposób ziemia będzie przeznaczona do sprzedaży rolnikom indywidualnym na powiększenie gospodarstw rodzinnych. Agencja planuje, że dzięki temu uzyska w województwie ok. 12 tys. ha ziemi. Będą to grunty głównie w powiatach: słupskim, człuchowskim i bytowskim.

Dyrektor oddziału ANR w Gdańsku Włodzimierz Olszewski poinformował, że "Agencja do czerwca wypowie 114 umów dzierżawy, dotyczących 49 podmiotów". Wśród nich jest 38 osób prawnych, a pozostałe 11 to osoby fizyczne. Do końca lutego ANR wysłała zawiadomienia do 11 podmiotów, z którymi ma podpisanych 16 umów dzierżawy.

Dzierżawcy mają prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości. W przypadku rezygnacji z tego prawa nieruchomość zostanie wystawiona do sprzedaży w drodze przetargu.

Prezes Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej Zenon Bistram powiedział, że "jest to ostatnia szansa na zakup ziemi przez rolników". Dodał, że "jest zapotrzebowanie na ziemię, zwłaszcza w regionach, w których prowadzona jest duża produkcja rolnicza i gdzie są dobre grunty". Przypomniał, że w 2016 r. wygaśnie memorandum na zakup ziemi przez obcokrajowców. - Chodzi o to, żeby sprzedać jak najwięcej ziemi polskim rolnikom - dodał.

Od 2016 r. cena ziemi w Polsce i w UE zostanie uwolniona dla rolników z całej unii, co według specjalistów, znacznie zwiększy konkurencję i wpłynie na wzrost cen.

Dyrektor ANR w Gdańsku poinformował, że "rozpoczęcie procedury sprzedaży wyłączonych gruntów, w szczególności w przetargach ograniczonych dla rolników indywidualnych, planowane jest po zbiorach 2012 r., po dokonaniu wycen przez rzeczoznawców".

Średnia cena ziemi w województwie w III kw. 2011 r. wynosiła 20,7 tys. zł za hektar. W kraju w tym okresie najdroższa ziemia (ponad 25 tys. zł za ha) była w woj. kujawsko-pomorskim, najtańsza (11 tys. zł za ha) w lubelskim.

Rolnicy i spółki rolne na podjęcie decyzji, czy kupują dzierżawioną dotąd ziemię, mają trzy miesiące od chwili otrzymania zawiadomienia ANR.

W ustawie budżetowej na 2012 r. zapisano, że wpływy z tytułu sprzedaży ziemi z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych wyniosą 1,5 mld zł. Przychody budżetu z ANR za 2011 rok wyniosły ok. 2 mld zł.