Uczestnicy spotkania dyskutowali m.in. o wyzwaniach i perspektywach dla branży nieruchomości komercyjnych na Dolnym Śląsku.

Dyrektor OT ANR we Wrocławiu Andrzej Jamrozik, który był jednym z panelistów w trakcie debaty inauguracyjnej, wskazał iż Agencja Nieruchomości Rolnych jest potężnym rezerwuarem gruntów inwestycyjnych na Dolnym Śląsku. Ponad 50 tys. ha to tereny o różnorodnym przeznaczeniu nierolnym, które są gotowe na rozpoczęcie na nich nowych inwestycji. Znaczna ich część, ok. 900 ha, położona jest w granicach Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Podczas sesji "Dolny Śląsk – silna marka na turystycznej i biznesowej mapie Europy" dyskutowano m.in. o perspektywie rozwoju regionalnego rynku hotelowego. Nadal powszechnie niedoceniany jest potencjał zabytkowych pałaców i folwarków, który tworzy niepowtarzalną atmosferę Dolnego Śląska. Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej obejmuje swoją opieką szereg takich obiektów, które oferują nie tylko miejsca noclegowe, ale także organizację imprez, takich jak np. Festival dell’Arte. Wrocławski Oddział Terenowy ANR, aby stwarzać możliwości rozwoju regionu poza dużymi ośrodkami, podjął trudne zadanie znalezienia inwestorów do zagospodarowania posiadanych pałaców i zespołów folwarczno-pałacowych, zwłaszcza że Dolny Śląsk ma ich najwięcej w kraju. Agencja posiada w regionie ok. 160 takich obiektów, niestety większość z nich jest jeszcze zamieszkała przez najemców (byłych pracowników PGR). Dzięki nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Agencja może budować mieszkania dla najemców lokali w obiektach zabytkowych. Pierwsze osiedle na Nowym Dworze w Trzebnicy jest już prawie ukończone. Następnie ANR rozpocznie działania promocyjne tak, aby dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych inwestorów zainteresowanych zakupem obiektów zabytkowych.

Wszyscy uczestnicy Property Forum, wśród nich inwestorzy, deweloperzy, analitycy i pośrednicy rynku nieruchomości, a także agencje badawcze i instytucje finansujące, otrzymali „Katalogi nieruchomości inwestycyjnych i zabytkowych pałaców” dolnośląskiego OT ANR oraz kalendarze na przyszły rok z fotografiami nieruchomości, a przede wszystkim urokliwych pałaców.