To następstwo nowelizacji ustawy o nieruchomościach.

Wysyłanie przez ANR propozycji wyłączeń z dzierżaw trwało do 3 czerwca. Dzierżawcy mieli 3 miesiące na ustosunkowanie się do propozycji.

Ostateczne dane mają być znane po 3 października. Jak wynika z opublikowanych obecnie danych, zaledwie 67 tys. ha wróci w ten sposób do ANR i trafi na przetargi.

Ponieważ wyłączenia dotyczyły 1104 umów, i tak trzeba przyjąć, że zgodziło się na nie więcej dzierżawców, niż wynikało to z zapowiedzi. Aneksy podpisało 564 z nich. 379 odmówiło zgody, ANR spodziewa się odmowy też w tych przypadkach, w których odpowiedź jeszcze nie nadeszła.

Dzierżawcy odmawiający zgody na zawarcie aneksu tracą prawo pierwokupu dzierżawionych gruntów.

Pierwsze grunty odebrane dzierżawcom ANR zamierza sprzedać w 2013 roku, w całym roku 2013 ma być sprzedana połowa tego areału.