Według informacji szczecińskiej filii ANR, rzeszowska agencja sprzedała w ubiegłym roku ponad 250 ha nieruchomości nierolnych. Koszalińska filia ANR sprzedała w tym czasie 154 ha takich gruntów, za jeden ha trzeba było zapłacić prawie 49 tys. zł - jedna z niższych cen w kraju. Kolejne oddziały, w których sprzedano najwięcej takich gruntów, to wrocławska i poznańska ANR, które sprzedały odpowiednio 127 ha i 124 ha. Ceny tych gruntów na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce wahały się między 110 a 260 tys. zł za ha.

Wśród nabywców nieruchomości nierolnych w 2011 r. w województwie zachodniopomorskim nie było obcokrajowców.

W całym kraju w 2011 r. ANR sprzedała ponad 1,2 tys. ha gruntów nierolnych. Średnia cena jednego ha w tym okresie wyniosła ok. 213 tys. zł, łączna wartość sprzedanych gruntów to prawie 246 mln zł.

Nieruchomości nierolne to określenie gruntów nie wykorzystywanych w celach rolniczych. Takie nieruchomości to zarówno grunty przeznaczone pod zabudowę, ale również zabudowania, mogące być wykorzystywane inaczej niż rolniczo.

Agencja monitoruje transakcje sprzedaży nieruchomości nierolnych od 2004 r. W latach 2004-2006 co roku sprzedawano około tysiąca ha, kwoty uzyskane ze sprzedaży wzrosły z 57,5 mln zł w 2004 r. do 107,5 mln zł w roku 2006. W dwóch kolejnych latach rosła powierzchnia takich sprzedanych gruntów: w 2007 r. było ich ponad 1,3 tys. ha, a w 2008 r. - ponad 1,6 tys. ha. Wzrosły także kwoty uzyskane ze sprzedaży, z ponad 210 mln zł w 2007 r. do prawie 270 mln zł w 2008 r. W 2009 r. do ANR za sprzedaż wpłynęło ponad 180 mln zł, a w 2010 r. prawie 290 mln zł.

Gruntów nierolnych sprzedano w 2011 r. ponad 1,2 tys. ha i w porównaniu z 2010 r. ich powierzchnia spadła o około 20 proc.

Przychody ze sprzedaży nieruchomości nierolnych wyniosły łącznie od 2007 r. prawie 1,2 mld zł, które trafiły do budżetu państwa.

Agencja Nieruchomości Rolnych przejęła do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ponad 4,7 mln ha gruntów. Do końca 2011 r. sprzedała już ponad 2,2 mln ha. W zasobie nadal pozostaje prawie 2 mln ha, z czego 1,47 mln ha stanowią grunty wydzierżawione. Ponadto w zasobie znajduje się prawie 100 tys. ha nieruchomości nierolnych, spośród których ponad dwie trzecie znajdują się w obrębie granic miast lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie.