"Ten doskonały wynik to efekt przyspieszenia prywatyzacji wszystkich składników majątku Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a w szczególności: gruntów rolnych, terenów inwestycyjnych" - wyjaśnia Agencja.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się w drodze przetargów ograniczonych i nieograniczonych oraz bezprzetargowo, głównie na rzecz dzierżawców. W sumie w 2012 r. sprzedano 132 tys. ha wobec 125 tys. ha w 2011 r. Zainteresowanie zakupem ziemi jest duże, mimo że ceny gruntów systematycznie rosną. Średnia cena uzyskana w ubiegłym roku wyniosła 19 288 zł za 1 hektar, czyli była o 12 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Sprzedaży ziemi sprzyjają niezwykle korzystne warunki jej nabycia. Do końca grudnia 2013 r. rolnicy mogą skorzystać m.in. z możliwości rozłożenia przez ANR płatności na roczne lub półroczne raty z preferencyjnym oprocentowaniem w wysokości 2 proc. rocznie, na okres do 15 lat, przy wpłacie przez nabywającego jedynie 10 proc. ceny nieruchomości przed zawarciem umowy - podkreśla Agencja.

Tak dobry wynik sprzedaży, a także wyższe wpływy z dzierżawy przełożyły się na dobre wyniki finansowe. Wpływy ANR w 2012 r. wyniosły ponad 2 mld 579 mln zł, czyli były o 5 proc. większe niż w 2011 r. (2 mld 449 mln zł).

Wpłaty ANR do budżetu państwa w 2012 r. wyniosły 1 mld 717 mln zł i były o 8 proc. wyższe od planowanych. Agencja zasila od 2006 r. Fundusz Rekompensacyjny, z którego są realizowane wypłaty rekompensat dla zabużan. Od 2006 r. do końca 2012 r. ANR wpłaciła do Funduszu 2 mld 935 mln zł.

W 2013 r. ANR planuje sprzedać 125 tys. ha, ale zaoferuje ponad 200 tys. ha gruntów. Agencja planuje, że tegoroczne wpływy wyniosą 2 mld 32 mln zł. Obecnie w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa jest prawie 1,8 mln ha, w tym 1,3 mln ha znajduje się w dzierżawie, a ok. 319 tys. ha może być sprzedane. Najwięcej państwowej ziemi jest na terenie województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego.