Grunty o łącznej powierzchni 3,04 ha, zlokalizowane na Targówku przy ul. Radzymińskiej, zostały wylicytowane na ponad 26 mln zł, zaś działka o powierzchni 3,39 ha na Białołęce przy ul. Hemara osiągnęła poziom ponad 20 mln zł. Tereny są przeznaczone pod handel i usługi. Dopuszczalna jest lokalizacja obiektów handlowych, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, turystyki, rekreacji i wypoczynku. Kontrahenci zastrzegli sobie anonimowość.

W 2010 r. Agencja ze sprzedaży prawie 1600 hektarów gruntów inwestycyjnych uzyskała ok. 290 mln zł. W stosunku do 2009 r. ubiegłoroczna sprzedaż wzrosła o 23 proc., a wpływy - o 56 proc. (w 2009 - wyniosły one 183 mln zł).
Średnia cena 1 ha nierolnego w 2010 r., w porównaniu do 2009 r. wzrosła o 23,4 proc. W 2004 r. hektar ziemi przeznaczonej pod inwestycje kosztował średnio 46,8 tys. zł, w 2010 r. - już 200,6 tys. zł. W 2009 r. za taką nieruchomość trzeba było zapłacić 162,5 tys. zł.
Jak zaznaczyła Grażyna Kapelko, rzecznik ANR, Agencja dysponuje największą ofertą gruntów inwestycyjnych w Polsce (ok. 100 tys. ha), w tym w granicach administracyjnych miast (ok. 69 tys. ha).
ANR obecnie może zaoferować pakiet 115 nieruchomości o łącznej powierzchni prawie 5700 ha wartych ok. 1,5 mld zł.
Kapelko poinformowała, że ANR w tym roku chce przekroczyć granicę 300 mln zł ze sprzedaży gruntów pod inwestycje.
Agencja sprzedaje nieruchomości na dostępnych dla wszystkich zainteresowanych przetargach, które pozwalają na uzyskanie jak najwyższej ceny. Na ogół są to przetargi ustne. Mogą w nich uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły wadium i zgłosiły się w określonym miejscu, a także cudzoziemcy z państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nie muszą oni mieć zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie gruntu inwestycyjnego lub zabytku.
Informacje o harmonogramie przetargów są publikowane m.in. na portalu internetowym ANR (www.anr.gov.pl)