Przekazane do budżetu pieniądze są zaliczką z IV kwartał tego roku.

W sumie w tym roku ANR wpłaciła do państwowej kasy 1 mld 915 mln zł. Z tego 1 mld 717 mln zł przekazano bezpośrednio do budżetu, a 197,5 mln zł na Fundusz Rekompensacyjny, z którego wypłacane są rekompensaty dla Zabużan.

Łączna kwota wpłat Agencji do budżetu państwa w latach 2005-2012 wyniosła ponad 9 mld zł. Natomiast wpłaty na rzecz Funduszu Rekompensacyjnego w latach 2006-2012 zamknęły się kwotą 2 mld 935 mln zł. Oznacza to, że Agencja z wypracowanych środków przekazała ponad 12 mld zł. Większość z nich pochodzi ze sprzedaży ziemi oraz czynszów dzierżawnych.