Co roku, na podstawie danych dotyczących powierzchni działek rolnych zadeklarowanych we wnioskach o przyznanie płatności obszarowych, prezes ARiMR oblicza średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w danym roku.

Jak podano w opublikowanym ogłoszeniu, średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych (obliczona jako iloraz powierzchni użytków rolnych, zadeklarowanych jako działki rolne we wnioskach o przyznanie płatności obszarowych za rok 2019 i liczby rolników, którzy złożyli wniosek o przyznanie płatności obszarowych w roku 2019) w gospodarstwie rolnym w kraju w 2019 roku wynosi 10,95 ha (w ubiegłym roku średnia powierzchnia w kraju wynosiła 10,81 ha).

Natomiast wśród województw średnia wielkość powierzchni jest zróżnicowana od 31,44 ha (w ub. r. - 30,78 ha) w województwie zachodniopomorskim do 4,13 ha (w ub. r. - 4,10 ha) w małopolskim.

Szczegóły w załączniku.

Od 13 września czekamy na odpowiedź ARiMR na pytanie, czy są znane szacunkowe stawki dopłat bezpośrednich w euro. Odpowiedzi nie ma. 16 października ruszą zaliczki dopłat.

Czytaj też: Jakie będą tegoroczne stawki dopłat bezpośrednich?