Nabór potrwa do 21 czerwca. Na ten cel przewidziano ok. 800 mln zł. Pieniądze te pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Pomoc finansowa będzie przysługiwała osobom, które dopiero planują przejęcie gospodarstwa i rozpoczęcie działalności rolniczej - muszą to zrobić w ciągu pół roku, jak również tym, którzy już mają gospodarstwo, ale przejęli je nie później niż 15 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.

Wsparcie mogą dostać osoby, które mają wykształcenie rolnicze lub chcą je zdobyć w ciągu trzech lat. Ponadto muszą przedłożyć biznes plan, w którym trzeba wykazać, że 70 proc. otrzymanych środków z ARiMR pójdzie na inwestycje w gospodarstwie.

O kolejności przyznania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przy czym warunkiem jest uzyskanie co najmniej 7 punktów. Punkty zależą od wielkości gospodarstwa, wykształcenia oraz od bezrobocia w gminie, w której znajduje się gospodarstwo. Punkty mają być przyznane w ciągu 50 dni od zakończenia naboru, a decyzja w sprawie przyznania pomocy wydana w terminie 150 dni od dnia złożenia wniosku.

Dotychczas w ramach PROW 2007-2013 odbyły się cztery nabory wniosków w latach 2008, 2009, 2010 i 2011 na program "Ułatwianie startu młodym rolnikom". Wypłacono 1,6 mld zł. Pieniądze dostało ok. 23,2 tys. osób.

Bezzwrotna premia finansowa dla młodych rolników ma ich zachęcać do podejmowania samodzielnej działalności rolniczej. Tym samym ma przyczyniać się do przyspieszenia zmian w strukturze agrarnej gospodarstw rolnych i do zwiększenia konkurencyjności rolnictwa.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.arimr.gov.pl