Rolnik zakupił przed laty grunty rolne na powiększenie gospodarstwa. Pobierał płatności do gruntów rolnych wypłacanych przez ARiMR. Dwa lata temu rada miejska podjęła uchwałę o przekształceniu ich w grunty budowlane. Rolnik podzielił 25 ha na 153 działki budowlane, które sprzedaje.

Rolnik uznał, że wyżej wymienione czynności są zwykłym zarządem gruntów należących do osoby prywatnej. Uważał, że nie jest handlowcem. Dlatego też uznał, że nie musi pacić podatku VAT od sprzedaży poszczególnych gruntów (działek) budowlanych. Rolnik jest podatnikiem VAT z tytułu wynajmu nieruchomności.

Innego zdania jest dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi.  Uznał on, że sprzedaż działek nie jest zwykłym zarządem nieruchomości, a sprzedawca gruntów będzie miał stały dochód. Uznał także, że działania sprzedającego będą miały charakter profesjonalny, mimo, że on nie zamierzał prowadzić działań marketingowych wobec sprzdawanych działek budowlanych. 

Dyrektor Izby Skarbowej uznał, że sprzedający grunty wypełnia definicję prowadzenia działalności gospodarczej.