Najdrożej jest w województwach opolskim i wielkopolskim – tu ceny osiągnęły poziom ponad 35 tys. zł/ha, natomiast na terenie województw podlaskiego i świętokrzyskiego były ponad dwukrotnie  taniej: 16,0 tys. zł/ha i 16,5 zł/ha.

Jest też zróżnicowanie obszarowe: najwyższe średnie ceny uzyskiwano w grupie obszarowej dla nieruchomości o powierzchni 300 ha i więcej – 28,3 tys. zł/ha, a najniższe w grupie obszarowej 1–10 ha – 21,2 tys. zł/1ha.

ANR tłumaczy wzrost cen gruntów m.in. zmniejszającą się podażą na rynku pierwotnym oraz wsparciem nabywania ziemi przez rolników na zasadach preferencyjnych.

W 2014 r. Agencja sprzedała 121 tys. ha, zawarto 12,7 tys. umów.

Obecnie w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa pozostaje prawie 1,5 mln ha, z czego 1,09 mln ha jest w dzierżawie, a 266 tys. ha czeka na rozdysponowanie - informuje ANR.