ARiMR publikuje informację o średnich cenach zakupu / sprzedaży gruntów rolnych za GUS dwa razy do roku, w pierwszej połowie maja i w pierwszej połowie października.

Dane te wykorzystywane są przez banki w procesie udzielania kredytów z następujących linii:

  • Kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR).
  • Kredyty na zakup użytków rolnych (linia Z).
  • Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).

I tak, według najnowszych danych GUS 1 ha ziemi rolnej kosztuje w skali kraju średnio 61 362 złotych (wg obliczeń na koniec 2022 r.).

Dla porównania, średnia cena gruntu ornego na koniec I półrocza 2022 r. w Polsce wyniosła - według danych GUS -59 358 zł.

Jest to wzrost ceny średnio o 2 tys. zł/ha w skali kraju, w stosunku do danych z połowy 2022 r.

Na koniec grudnia 2021 r. średnia cena jednego hektara gruntów ornych oscylowała wokół 53 254 zł za ha, a w połowie 2021 r. hektar ziemi kosztował 47 510 zł.

 

Gdzie najdrożej za ziemię?

Najwyższe ceny gruntów ornych są w woj. wielkopolskim – 80 325 zł/ha. Jeszcze wyższą cenę za ziemię rolną w Wielkopolsce trzeba zapłacić za grunty orne dobre (kl. I, II, IIIa) — 100 519 zł/ha.

Powyżej "średniej krajowej" trzeba też zapłacić za ziemię w woj. kujawsko-pomorskim: 67 922 zł/ha i na Podlasiu: 61 921 zł/ha.

Gdzie najtaniej kupisz ziemię?

Najniższe stawki ziemi występują w:

  • zachodniopomorskim — 32 000 zł/ha,
  • podkarpackim — 36 966 zł/ha,
  • lubuskim — 37 056 zł/ha,
  • świętokrzyskim — 41 683 zł/ha.

Ile za ziemię dobrą, a ile za słabą?

Grunt orny dobry - zalicza się tu grunty klas I, II, III a, łąki oraz pastwiska klasy I i II – kosztował średnio w kraju 70 766 zł/ha (najdrożej we wspomnianej Wielkopolsce: 100 519 zł/ha, a najtaniej w woj. zachodniopomorskim - obowiązuje tu stawka 38 000 zł/ha).

Grunty średnie - grunty klas III b, IV, łąki oraz pastwiska klasy III i IV – średnio w Polsce sprzedawano i kupowano po 63 251 zł/ha (najdrożej znowu w Wielkopolsce: 84 830 zł/ha, a najtaniej w woj. zachodniopomorskim - 34 571 zł/ha).

Za słabe grunty - grunty klas V, VI, łąki oraz pastwiska klasy V i VI - średnia w Polsce to 46 942 zł/ha (najwyżej 57 984 zł/ha - Wielkopolska, najniżej 26 205 zł/ha - Świętokrzyskie).

Ceny zakupu / sprzedaży UR w IV kw. 2022 r. wg województw. Obowiązują od  10 maja 2023 r.

  Ogółem (zł/ha) grunty dobre (klasa I, II, IIIa) grunty średnie (klasa IIIb, IV) grunty słabe (klasa V, VI)
Dolnośląskie 44 923 52 857 44 400 38 857
Kujawsko-pomorskie 67 922 82 595 67 747 51 329
Lubelskie 52 995 72 940 49 203 34 039
Lubuskie 37 056 45 600**) 39 387 33 913
Łódzkie 52 684 74 875 55 007 40 969
Małopolskie 48 790 53 812 44 575 38 750
Mazowieckie 56 763 71 165 58 412 45 608
Opolskie 60 328 78 976 57 194 39 650
Podkarpackie 36 966 43 552 35 974 28 656
Podlaskie 61 921 76 667**) 70 209 48 106
Pomorskie 54 819 62 333 56 949 45 097
Śląskie 45 331 54 611 47 578 34 069
Świętokrzyskie 41 683 50 265 37 355 26 205
Warmińsko-Mazurskie 55 767 65 333*) 59 316 48 793
Wielkopolskie 80 325 100 519 84 830 57 984
Zachodniopomorskie 32 000 38 000**) 34 571 28 400
POLSKA 61 362 70 766 63 251  46 942

 *) zastosowanie ma średnia cena zakupu / sprzedaży użytków rolnych w II kwartale 2022 r.

**) zastosowanie mają średnie ceny zakupu / sprzedaży użytków rolnych w III kwartale 2022 r.