W domu mieszkalnym pomieszczenia chroni się przed chłodem. W przechowalni warzyw równie ważne jest uzyskanie efektu odwrotnego – ochrony przed ciepłem. Izolacja ścian i dachu stanowi w tym wypadku skuteczną ochronę w ciepłe dni, które zdarzają się również zimą. Optymalna temperatura w przechowalni nie może przekraczać kilku stopni powyżej zera. Dlatego przechowalnia bez sztucznego schładzania powietrza może funkcjonować od późnej jesieni do wczesnej wiosny,  gdy temperatura, przynajmniej nocą i o świcie, jest zwykle dość niska. W ciągu doby jest więc możliwość doprowadzenia zimnego powietrza z zewnątrz do schłodzenia pryzmy warzyw. Zastosowana izolacja ścian i dachu powinna być na tyle skuteczna, aby chłód utrzymać co najmniej przez następne kilkanaście godzin, do czasu, gdy temperatura na zewnątrz spadnie na tyle, że możliwe będzie ponowne przewietrzenie przechowalni.

Zimne z gruntu
Najpewniejszą izolacją jest gruba warstwa gruntu. Obiekt przechowalniczy, na wzór starych piwnic, można wpuścić w grunt, a stojący na powierzchni – obsypać warstwą ziemi, o grubości co najmniej 1,5 m. Naturalna temperatura w gruncie na takiej głębokości nie przekracza bowiem 10 st.C i taka sama będzie panować również w pomieszczeniach magazynowych. Wówczas znacznie łatwiej jest obniżyć temperaturę jeszcze o kilka stopni, doprowadzając chłodne powietrze z zewnątrz. Przy takiej izolacji nigdy nie ma obawy o przemarznięcie warzyw, jak i niebezpieczny wzrost temperatury, która na pewno nie przekroczy 10 stopni.

W wielu wypadkach dla potrzeb przechowalniczych adaptuje się istniejące, niewykorzystane budynki. Nawet jeśli ściany starego budynku są grube, zwykle nie mają zalecanego współczynnika przenikania ciepła „u” dla tego rodzaju obiektów, czyli innymi słowy – ciepło zbyt szybko przez nie przenika.

Rozwiązaniem jest położenie dodatkowej izolacji. Dla obiektów murowanych wymagana warstwa styropianu to 15–20 cm dla stropu i 15 cm dla ścian zewnętrznych. Wartość izolacyjna wełny mineralnej różni się od izolacyjności styropianu nieznacznie, stąd grubości warstw pozostaną takie same. 

Budynek z masywnymi murami ma dodatkową zaletę: dużą bezwładność cieplną. Oznacza to, że bardzo powoli rozgrzewa się (należy dostarczyć dużo ciepła na ogrzanie murów), ale równie wolno się ochładza. Wewnątrz takiego budynku można dość łatwo uzyskać w miarę stabilną temperaturę, bez względu na pogodę i wahania temperatury na zewnątrz.

Cięcie struną
Gdy nie ma gotowego budynku do wykorzystania, przechowalnię można względnie szybko postawić nowoczesnymi metodami, przy wykorzystaniu tzw. płyt warstwowych. Płyty są montowane do przygotowanej konstrukcji szkieletowej z profili stalowych i zapewniają bardzo dobrą izolacyjność ściany oraz stropu czy dachu. Izolacją jest styropian, wełna mineralna lub pianka poliuretanowa. Warstwa izolacyjna zamknięta jest z obu stron okładziną z blachy stalowej o grubości 0,50&pide;0,55 mm, która stanowi gotowe wykończenie ściany zarówno od wewnątrz, jak i na zewnątrz. Blachy są obustronnie ocynkowane i powleczone lakierami poliestrowymi stanowiącymi jednocześnie  warstwę ochronną przeciw korozji i dekoracyjne wykończenie.  Wszystkie płyty warstwowe są niemal idealnie prostokątne, co ułatwia staranny montaż. Na wstępie należy jednak upewnić się, czy konstrukcja, do której będą montowane elementy, jest wykonana zgodnie z projektem, a przede wszystkim, czy są zachowane kąty proste między płaszczyznami ścian. Nawet najmniejszy błąd może spowodować, że szczelne połączenie płyt stanie się niewykonalne. 

Płyty warstwowe nadają się również do ocieplania wspomnianych wcześniej murowanych budynków adaptowanych na przechowalnie. Wówczas do ściany przykleja się płyty warstwowe z jednostronną okładziną z blachy stalowej ocynkowanej. Uzyskuje się w ten sposób zarówno ocieplenie, jak i gotowe wykończenie ściany, odpada zatem konieczność tynkowania.

Najczęściej stosowanym rdzeniem jest twardy styropian niepodtrzymujący ognia, tzw. samogasnący. Do cięcia płyt należy używać nożyc elektrycznych, natomiast do cięcia obróbek blacharskich nożyc ręcznych. Rdzeń styropianowy powinno się ciąć brzeszczotem – ręczną piłką do metalu lub grubą struną gitarową. W obu wypadkach zabrania się używania szlifierek kątowych. Grozi to nadpaleniem blachy na krawędziach cięcia i stopieniem styropianu. Aby zabezpieczyć przed uszkodzeniem powierzchnie lakierowane, przycinanie i obróbki należy wykonywać na stojakach wyłożonych miękkim materacem.

Płyty z styropianem mogą mieć różną grubość – od 5 do 30 cm. Aby uzyskać zalecany współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych przechowalni, o wartości u (min) = 0,3, należy zastosować płytę, o grubości 12,5 cm. Dla dachu przy wymaganym u (min) = 0,20, odpowiednia będzie płyta 20–centymetrowa. Są to grubości minimalne: im grubszą warstwę izolacji się zastosuje, tym warunki w przechowalni będą bardziej stabilne.

Ciężki śnieg
Warstwa styropianu łączona jest z blaszaną obudową klejami poliuretanowymi wysokiej jakości, dającymi trwałe i wytrzymałe złącze. W rezultacie element płyty staje się sztywny, niepodatny na zginanie i zwichrowanie. Jest to ważne, bo elementy tworzące ściany  powinny być odporne na podmuchy wiatru, a tworzące strop lub dach na opady i zalegający śnieg. Od sztywności płyty warstwowej zależy odległość między podporami. Jeśli płyta warstwowa użyta jest wyłącznie jako strop, a nad nią jest niezależny dach, na którym gromadzi się śnieg, wówczas płyta taka dźwiga tylko swój własny ciężar. Jej rozpiętość może być wtedy znacznie większa niż w sytuacji, gdy stanowi jednocześnie połać dachową i przenosi obciążenie śniegiem. Na przykład jeśli płyta o grubości rdzenia 15 cm ma nad sobą dach, wówczas jej rozpiętość może wynosić 4,5 m. Jeśli jednak ta sama płyta przenosi także obciążenia od śniegu, jej rozpiętość musi być mniejsza i dodatkowo zależy od strefy regionu kraju. Polska podzielona jest na 3 strefy obciążenia śniegiem, a ich granice określone są w normach. I tak dla I strefy  obciążenia śniegiem (o najmniejszych opadach) ta sama płyta (grubość 15 cm) może mieć maksymalną rozpiętość 3,6 m; dla II strefy  (o średnich opadach) – 3,3 m, a dla III strefy (z największymi opadami) – już tylko 3,0 m. Wynika stąd prosty wniosek, że dla uzyskania większej rozpiętości warto nad takimi płytami wykonać prostą konstrukcję dachową, która dźwigałaby śnieg.

Nie bez znaczenia w obiektach o wymaganej niskiej temperaturze jest kolor okładziny po stronie zewnętrznej. Ciemne barwy pochłaniają ciepło z promieniowania słonecznego, co może podnieść temperaturę ściany czy dachu nawet podczas mrozów. Dlatego zalecane są jasne kolory, a zwłaszcza biel, która pochłania promieniowanie podczerwone w minimalnym stopniu.

Współczynnik przenikania ciepła przez przegrody budowlane, wyrażany jednostką W/mkw.K (wat dzielony przez mkw. razy stopień kelwina), oznacza ilość ciepła przenikającą przez 1 mkw. przegrody w ciągu godziny, przy różnicy temperatur po obu stronach przegrody równej 1 st.K (czyli 1 st.C). Im współczynnik jest mniejszy, tym ściana lepiej chroni przed przenikaniem ciepła. Współczynnik dla ścian zewnętrznych  powinien wynosić minimum 0,30 W/mkw.K, dla stropodachów wentylowanych nie mniej niż 0,25, a dla stropodachów pełnych – 0,2.

Współczynnik przenikania ciepła dla typowych płyt warstwowych styropianowych, zależnie od ich grubości, wynosi: 0,73 – 5 cm; 0,62 – 6 cm; 0,37 – 10 cm; 0,30 – 12,5 cm; 0,25 – 15 cm; 0,19 – 20 cm; 0,15 – 25 cm; 0,13 – 30 cm.

Źródło: "Farmer" 24/2006