Według najnowszych danych KOWR, średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez Ośrodek w 2021 r. wyniosła 13,3 dt pszenicy/ha.

W wyliczeniach średniej wysokości czynszu wyeliminowano wartości czynszów dla gruntów zabudowanych oraz gruntów o specyficznym charakterze (np. ze złożami kopalin, pod wodami), a także gruntów nierolnych. Z wyliczeń wyłączono również umowy dzierżawy o ponadprzeciętnych wartościach czynszu oferowanych incydentalnie przez niektórych dzierżawców.

Znalazłeś ciekawą nieruchomość? Sprawdź jak możesz ją sfinansować

Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez KOWR w przedmiotowym okresie została wyliczona na podstawie zawartych 3 750 umów dzierżawy na łączną powierzchnię 35 756 ha gruntów.

Najwyższe średnie czynsze uzyskano w województwie mazowieckim – 22,4 dt/ha, małopolskim – 19,3 dt/ha, śląskim – 18,3 dt/ha i łódzkim – 17,4 dt/ha.

Najniższe średnie czynsze zanotowano natomiast w woj. świętokrzyskim - 6,8 dt/ha, zachodniopomorskim - 8 dt/ha, lubuskim - 10,6 dt/ha i podlaskim - 10,7 dt/ha.

Z zestawienia wysokości czynszu w poszczególnych grupach obszarowych wynika, że najwyższy średni czynsz wystąpił w grupie obszarowej powyżej 300 ha i wyniósł 20,7 dt/ha (1 umowa), a najniższy w grupie 1-10 ha - 9,9 dt/ha (1 664 umowy).

Zestawiając wyniki rok do roku, w 2021 roku średnia wysokość czynszu wzrosła o 3,9 dt/ha w porównaniu do danych za 2020 r., przy wydzierżawieniu mniejszej o 8,65 tys. ha powierzchni gruntów (-19%) i zawarciu mniejszej o 140 liczby umów (- 4%).