- Oferujemy zespoły dworskie  i pałacowo-parkowe, które mają uregulowany status prawny. Unikalne walory historyczne, oryginalna architektura i niepowtarzalna atmosfera budowli stanowi idealne rozwiązanie dla inwestorów, którzy chcą je zaadaptować na stylowe pensjonaty i hotele, nowoczesne centra szkoleniowo-konferencyjne czy też ośrodki spa – mówi Tomasz Nawrocki, prezes Agencji Nieruchomości Rolnych.

Obiekty zabytkowe można nabyć w drodze przetargów nieograniczonych. Ich cena waha się od kilkuset tysięcy do 2–3 milionów złotych. ANR zachęcając inwestorów do zakupu obiektów zabytkowych, oferuje im 50% obniżkę ceny uzyskanej na przetargu, ale bonifikata ta przyznawana jest tylko  tym nabywcom, którzy zobowiążą się do wykonania prac renowacyjnych obiektów zabytkowych w wyznaczonym terminie oraz w uzgodnieniu  i pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Obecnie w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa obecnie znajduje się 700 zabytkowych pałaców i dworów. Z tego znaczna część aktualnie jest wydzierżawiona. Natomiast gotowych do sprzedaży jest w tej chwili 60 zabytkowych budowli wraz z otaczającą je infrastrukturą.