Powstały dotychczas - po roku od stworzenia możliwości ich wyodrębniania - trzy ośrodki produkcji rolniczej.

„Nieruchomości, które posłużyły do utworzenia ośrodków produkcji rolnej, w trybie art. 24b ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 2243), zostały wytypowane przez Oddział Terenowy w Poznaniu” – informuje KOWR. Wnioski oddziału o zgodę na ich utworzenie, wraz z uzasadnieniem, zostały przesłane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi za pośrednictwem dyrektora generalnego KOWR 18 czerwca 2020 r.

W lipcu 2020 utworzono trzy OPR dla nieruchomości Stara Dąbrowa, Dębki i Grąblewo. Dzierżawcami OPR Stara Dąbrowa i Gralewo są spółki z o.o., a w przypadku OPR Dąbki umowa dzierżawy została zawarta z osobą fizyczną – podaje tym razem KOWR (wcześniej informowano, że ośrodki są utworzone przez podmioty polskie działające w formie spółek z o.o.).

Więcej:

Będą kolejne ośrodki produkcji rolniczej?

I nic nie wskazuje na to, aby ten stan rzeczy miał się szybko zmienić.

Jak tłumaczy KOWR, ośrodek produkcji rolniczej jest szczególną formą rozdysponowania gruntów Zasobu i obecnie do Centrali KOWR nie wpłynął żaden wniosek z jednostki terenowej o zgodę ministra rolnictwa i rozwoju wsi na jego utworzenie.  KOWR jednak zapewnia, że „jak wynika z przekazywanych informacji, prowadzone są analizy w Oddziałach Terenowych KOWR co do ewentualnej lokalizacji takich Ośrodków.”