Proste manewry
Przy projektowaniu układu jezdnego należy dążyć do rozwiązań jak najprostszych, aby po wjechaniu na działkę można było z niej wyjechać, jadąc zawsze do przodu. W większości przypadków wymagany będzie zakręt w formie pętli, co jest możliwe, jeśli szerokość działki wynosi około 20 metrów. 

Dla poszczególnych środków transportowych zostały opracowane minimalne wielkości pętli i łuków drogowych, które w zupełności wystarczają dla sprawnego poruszania się takimi pojazdami. Dlatego też nie ma żadnej potrzeby przeznaczania na potrzeby transportu całego podwórza gospodarczego, ani tym bardziej tych fragmentów działki zagrodowej, gdzie żaden pojazd na pewno nigdy nie wjedzie, chociażby ze względu na ściśle określony minimalny promień skrętu. Dlatego, planując modernizację zagrody, warto przemyśleć możliwość wygodnego skrętu, zawracania po pętli, czy też po wykonaniu prostego manewru cofania, jeśli ze względu na brak miejsca nie ma innej możliwości.

Szerokość dróg dojazdowych do budynków rolniczych powinna wynosić co najmniej 3 metry. Szczególnej staranności wymaga wytyczenie w zagrodzie łuku i pętli. Powinny być one o co najmniej pół metra szersze od drogi prostej i dodatkowo, przy zewnętrznej krawędzi jezdni, wyposażone w rezerwowe pasmo bezpieczeństwa o szerokości 1 m na ewentualne boczne wychylenie pojazdu. Takie szczególe potraktowanie zakrętów uwzględnia długość samochodu ciężarowego i różnice w promieniach skrętu traktora i ciągnionej przyczepy. Wykonane wcześniej proste rysunki geometryczne z pomocą ekierki i cyrkla pozwolą ograniczyć powierzchnie drogowe do koniecznego minimum i przeznaczyć pod jezdnie tylko tyle miejsca, ile jest rzeczywiście niezbędne.

Dla zapewnienia wygodnej drogi warto nawet rozważyć wyburzenie niektórych ścian w starym budynku, co umożliwi przejazd przez niego w poprzek. Rozsądne byłoby wówczas rozmieszczenie po sąsiedzku pomieszczeń, w których wymagany jest częsty rozładunek, na przykład paszarni i stodoły. Dach pozostawiony na częściowo wyburzonym budynku możne stanowić wiatę nad jezdnią.  Stodoła i paszarnia będą wtedy naprzeciw siebie, a między nimi zadaszony nowy podjazd. 

Garaże
Maszyny i pojazdy rolnicze powinny być garażowane w jednym dużym zamkniętym ze wszystkich stron pomieszczeniu, co z pewnością przedłuży czas ich użytkowania. Ograniczenie się tylko do zadaszenia w postaci wiaty nie chroni przed zacinającym deszczem i zawiewanym śniegiem. Prostym rozwiązaniem ścian zewnętrznych może być konstrukcja w postaci słupów, do których przymocowana będzie ścianka osłonowa ze sztywnej blachy. Warunkom takim odpowiada blacha trapezowa. Osłoną może też być ściana grubości 12 cm wykonana z cegły lub każdego rodzaju pustaka. Jednak ze względu na niewielką grubość powinna być usztywniona słupkami żelbetowymi rozstawionymi co 3 m. Na niewielkich fragmentach ściankę powinno się wykonać jako ażurową dla zapewnienia dobrego wietrzenia pomieszczenia.   

Garaż na samochód osobowy powinien mieć powierzchnię umożliwiającą swobodny wjazd i ustawienie pojazdu. Minimalna szerokość to 3 m, ale wówczas będzie można otworzyć drzwi tylko od strony kierowcy. Obustronny dostęp do pojazdu umożliwi odległość między ścianami wynosząca 3,8 m. Długość pomieszczenia to co najmniej 5,2 m, wysokość jest określona przepisami prawa budowlanego dla pomieszczeń technicznych i musi wynosić minimum 2,2 m do konstrukcji stropu i 2 m do spodu podwieszonych przewodów i urządzeń instalacyjnych.

Garaż na samochód osobowy powinien mieć powierzchnię umożliwiającą swobodny wjazd i ustawienie pojazdu. Minimalna szerokość to 3 m, ale wówczas będzie można otworzyć drzwi tylko od strony kierowcy. Obustronny dostęp do pojazdu umożliwi odległość między ścianami wynosząca 3,8 m. Długość pomieszczenia to co najmniej 5,2 m, wysokość jest określona przepisami prawa budowlanego dla pomieszczeń technicznych i musi wynosić minimum 2,2 m do konstrukcji stropu i 2 m do spodu podwieszonych przewodów i urządzeń instalacyjnych.

Jeśli garaż obudowany jest szczelną ścianą, to koniecznym wymogiem, również wynikającym z przepisów prawa, będzie zapewnienie wentylacji, polegającej na wywiewie i napływie świeżego powietrza. Może to być przewietrzanie otworami wentylacyjnymi umieszczonymi w ścianach przeciwległych lub bocznych, bądź we wrotach garażowych. Łączna powierzchnia otworów nie może być mniejsza niż 0,04 mkw na każde stanowisko postojowe. Posadzka w garażu powinna mieć spadki. Wprawdzie w zabudowie zagrodowej przepisy dopuszczają rozwiązania oszczędnościowe i możliwe jest wykonywanie spadku posadzki w kierunku nieutwardzonego terenu działki, jednak w interesie samego gospodarza leży dbałość o ekologię własnej zagrody. Rozwiązaniem zalecanym będzie wykonanie w garażu wpustu kanalizacyjnego i skierowanie w jego kierunku spadków posadzki. 

Na terenie zagrody można przewidzieć stanowisko do mycia i przeglądu pojazdów zarówno osobowych, jak i rolniczych (tylko i wyłącznie własnych). Wody po umyciu pojazdów absolutnie nie wolno odprowadzać do gruntu, dlatego stanowisko takie powinno mieć odprowadzenie ścieków oraz twardą zmywalną nawierzchnię ze spadkami zapewniającymi spływ. Wpusty kanalizacyjne muszą być zaopatrzone w osadniki błota i łapacze oleju.

Bramy garażowe
Nowoczesne bramy garażowe nie mają ani w swoim wyglądzie, ani w konstrukcji, nic wspólnego z tradycyjnymi wrotami zawieszonymi na zawiasach i często nie domykającymi się. W dzisiejszych rozwiązaniach za nowoczesną, estetyczną obudową kryje się wiele niewidocznej z zewnątrz automatyki i elektroniki. 

Jeśli garażowany ma być samochód z wysoko podniesionym dachem typu van, furgonetka lub ciężarowy, polecanym typem będzie brama segmentowa otwierana pionowo do góry. Składa się ona z kilku poziomych elementów (segmentów) połączonych zawiasami. W trakcie podnoszenia umożliwiają one przełamywanie bramy pod stropem i nasuwanie jej na sufit garażu. Po zupełnym otwarciu sufit zostaje zakryty od spodu. W ten sposób cała wysokość prześwitu bramy zostaje odsłonięta, dzięki czemu bez trudu wjedzie do środka każdy wysoki pojazd. Ten typ bramy zapewnia dużą szczelność po zamknięciu, dlatego polecany jest dla garaży ogrzewanych. 

Innym rozwiązaniem są bramy garażowe uchylne. Sposób ich obsługiwania zbliżony jest do okien dachowych wbudowanych w połać i otwieranych przez obrót wokół poziomej osi. Wysokość prześwitu po otwarciu jest w tym przypadku znacznie niższa, ponieważ dostosowana jest do wymiarów standardowego samochodu osobowego, dlatego brama ta ogranicza wykorzystanie garażu. 

Źródło: "Farmer" 20/2006