Działająca także w Polsce brytyjska firma Brown & Co oferuje do sprzedaży Olsen Farms. To działające gospodarstwo mleczne, założone w 1997 roku przez duńskiego przedsiębiorcę - właściciela firmy produkującej popularną wówczas margarynę Masmix. Mieści się ono we wsi Rydzówka, w województwie warmińsko-mazurskim, 7 kilometrów od Pasłęka.

Oferta dotyczy sprzedaży 418 ha gruntów na własność, oraz przejęcia 60 ha dzierżawionych od KOWR. W 6 oborach na terenie farmy znajduje się około 900 sztuk bydła, z czego 400 to wysoko wydajne krowy mleczne o wysokim profilu genetycznym i przeciętnej produkcji rocznej 11 000 kg mleka. Stado jest pod oceną Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka i – jak czytamy w prospekcie - plasuje się w czołówce pod względem wydajności w kraju.

Produkcja roślinna

418 ha, które stanowi własność farmy zostało wykupione od Skarbu Państwa w 2014 i 2015 roku. Dzierżawa pozostałych 60 ha obejmuje kolejne 8 lat. Grunty należały niegdyś do PGR Drulity. To ziemie o glebach od III do VI klasy bonitacyjnej. 66% stanowią grunty orne, pastwiska – 18%, a lasy – 3%. Reszta to łąki i nieużytki. Jak czytamy w prospekcie: „Wszystkie działki znajdują się na obszarach chronionych przyrodniczo na terenach przylegających do Kanału Elbląskiego.”
Produkcja roślinna gospodarstwa wystarcza na zaopatrzenie zwierząt w paszę, ale również pozwala, by część wyprodukowanego zboża przeznaczać na sprzedaż. Główne uprawy to: kukurydza, trawa, lucerna i jęczmień.

Bydło i mleko

Dla bydła przeznaczono w gospodarstwie 6 oddzielnych obór, w których zwierzęta są utrzymywane na głębokiej ściółce: 3 dla krów dojonych, jedna dla jałówek, jedna dla krów zasuszonych i chorych, i ostatnia dla cieląt. Są też 2 byki - jeden z jałówkami, drugi z krowami dojnymi. Krowy zostały pierwotnie sprowadzone z Danii. Oprócz krycia naturalnego w gospodarstwie stosuje się również inseminację sztuczną.


Mleko odstawiane stąd jest do mleczarni ICC Pasłęk, której Olsen Farms długoletni partnerem. Średnia roczna produkcja na krowę to ponad 11 000 kg. Surowiec odbierany jest co dwa dni. Zbiornik znajdujący się w gospodarstwie ma pojemność 13 000 litrów.

Park maszynowy

Oprócz obór, są także silosy na kiszonkę, budynek gospodarczy, warsztat i wiata dla maszyn i sprzętu. Stoi pod nią m.in. 6 własnych ciągników (głównie marki John Deere), 3 ładowarki, 6 przyczep, paszowóz, mleczna taksówka, maszyny zielonkowe, siewniki, sprzęt uprawowy, kilka rozrzutników obornika, ścielarka do słomy i kilka naczep ciężarowych. Na wypadek przerw w dostawie prądu do dyspozycji jest agregat o mocy 88kW, 110 kVA.

Jak dowiadujemy się od Moniki Banasiak z Brown&Co, ferma zostawiała wystawiona na sprzedaż w Polsce, Holandii, Danii i w Niemczech.
-Gospodarstwo zostało wystawione na sprzedaż trzy tygodnie temu, a zainteresowanie jest ogromne. Wolę obejrzenia gospodarstwa wyrażają inwestorzy zagraniczni, ale także polscy i dodać trzeba, że liczba zainteresowanych z kraju jest zdecydowanie wyższa – zaznacza przedstawicielka firmy.