Najwyższe ceny obowiązywały w Wielkopolsce, Dolnośląskiem i Podkarpackiem. Przypuszczenia co do dalszych wzrostów są jak najbardziej uzasadnione – twierdzą analitycy.
Grażyna Kapelko Agencja Nieruchomości Rolnych: - Tendencja jest taka, że tych gruntów jest mniej. Więc i czynsze dzierżawne muszą rosnąć.
Pod koniec ubiegłego roku w dzierżawie znajdowało się prawie 2 miliony hektarów gruntów należących do Agencji Nieruchomości Rolnych. Zawarto grubo ponad 8 tysięcy nowych umów, na łączną powierzchnię 80 tysięcy hektarów. Ilość wydzierżawianych ziem z roku na rok jednak spada. Rolnicy coraz bardziej zainteresowani są bowiem zakupem.

Źródło: Agrobiznes