Identyfikuję się z wami i mam nadzieję, że wspólnie doprowadzimy do pozytywnego zakończenia sprawy – mówił do dzierżawców Leszek Korzeniowski z Platformy Obywatelskiej. Jest to inne stanowisko, niż prezentuje Ministerstwo Rolnictwa – kontynuował.
Dzierżawcy forsują swój projekt ustawy o dzierżawie rolniczej. Sejm powinien się nim zająć – mówił Leszek Dereziński, prezes Federacji.
Resort rolnictwa zamierza sprzedać państwową ziemię na powiększenie gospodarstw rolnych. Chce odebrać część gruntów rolnikom, którzy dzierżawią je od ANR.

Trwała dzierżawa ma sens w rolnictwie – powiedział Ignacy Urbanowski z Federacji. Dlatego został przedstawiony projekt ustawy o dzierżawie rolniczej.

Obecnie kwestie dzierżawy rolniczej reguluje Kodeks Cywilny i to w sposób niewystarczający – powiedział prof. Aleksander Lichorowski. Rolnicy dzierżawiący grunty rolne, m.in. od skarbu państwa chcą unifikacji przepisów i mówić nie o gospodarstwach rolnych a przedsiębiorstwach rolnych. Nowe prawo ma dawać im ochronę prawną i regulować m.in. takie kwestie jak swobodę dzierżawcy w podejmowaniu decyzji produkcyjnych i inwestycyjnych, ich rozliczanie z właścicielami gruntów, prawo pierwokupu i wstępowanie spadkobierców w umowy dzierżawy.

Dzierżawcy rolni spotkali się w Sejmie z Leszkiem Korzeniowskim z PO, przewodniczącym Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przeczytaj wystąpienie Leszka Derezińskiego, w Sejmie

Źródło: farmer.pl