Wiele obiecywano sobie po nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami z 16 września 2011 r., z której wynikała konieczność wyłączenia z dzierżaw 30 proc. ziemi.

W jej następstwie podpisanych zostało 675 aneksów do umów na wyłączenie łącznie 77 453 ha. W latach 2012–2013 sprzedano 18,6 tys. ha.

A jak nowelizacja wpłynęła na sytuację dzierżawców? Po początkowych protestach i demonstrowanej niechęci do zakupu ziemi, a także nieudanych próbach zainteresowania nowelizacją Trybunału Konstytucyjnego, nie słychać, aby dzierżawcy bronili się przed zakupem dzierżawionych gruntów. Jak wynika z danych ANR, dzierżawcy kupili prawie 10 razy więcej ziemi, niż przekazano jej do zakupu dla rolników po wyłączeniu owych 30 proc.

Jak informuje ANR, „w latach 2012 i 2013

- nastąpiło zmniejszenie liczby umów dzierżawy o 18,2 tys. szt.

- sprzedano na rzecz dzierżawców 170,5 tys. ha

- zawarto 7 814 umów sprzedaży na rzecz dzierżawców.

Dzierżawcy mogą kupić grunty bezprzetargowo, zakup następuje całej powierzchni dzierżawionej jak i części gruntów wyłączonych z dzierżawy. Nie jest prowadzona odrębna statystyka dla sprzedaży gruntów z umów dzierżawy, które wygasły.

Wg stanu na 31.12.2013 r. w dzierżawie pozostawało 1 180 tys. ha, na podstawie zawartych 59,6 tys. umów dzierżawy. Grunty te systematycznie wyłączane będą do sprzedaży na rzecz dzierżawców, jak również do sprzedaży dla innych nabywców.”

Nowelizacja była krytykowana od początku i już wkrótce po jej przyjęciu wskazywano na potrzebę zmiany przepisów dotyczących gospodarowania nieruchomościami skarbu państwa.

W 2013 r. ANR sprzedała prawie 148 tys. ha, 12 proc. więcej niż rok wcześniej.