- Trzy tygodnie temu zostały oddane do CBA i prokuratury wnioski o ściganie urzędników Ministerstwa Rolnictwa odpowiedzialnych za nowelizację ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu państwa – mówi prezes zarządu SDiWR RP Franciszek Nowak. – Po 15 marca natomiast trafi do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności tej ustawy z Konstytucją.

Zdaniem prezesa, jeżeli krzywdzące dzierżawców prawo się nie zmieni, dojdzie do likwidacji wielu gospodarstw dotąd dzierżawionych, a gospodarstwa towarowe nie mają przyszłości, co wpłynie na dostępność i ceny żywności w Polsce. Opinię taką sformułowali uczestnicy debaty zorganizowanej podczas trwającej w Poznaniu Polagry.

Dzierżawcy sprzeciwiają się zapisom z nowelizacji, prowadzącym do wyłączenia z dzierżaw 30 proc. gruntów i przeznaczającym je na sprzedaż w przetargach. Uważają, że rolnicy i tak nie zakupią tej ziemi - jako zbyt drogiej - a jedynym skutkiem nowelizacji będzie upadek ich gospodarstw i spekulacja ziemią.