Jak zaznaczyła podczas posiedzenia sejmowej komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, w 2018 roku z tytułu tych opłat wpłynęło ponad 163 mln zł.

- Z tej kwoty na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych trafiło przeszło 146 mln zł. Wybudowano lub zmodernizowano 1474 kilometrów dróg - mówiła Gembicka.

Wiceminister zwróciła uwagę, że np. na Podkarpaciu za środki pochodzące z opłat powstało 95 km, a w Małopolsce - 134 km dróg.

Przypomniała, że z tych środków finansowane są także m.in.: rekultywacja gruntów, użyźnianie gleb o niskiej jakości, budowa i renowacja obiektów małej retencji. Pieniądze z opłat za wyłączenie z produkcji rolnej i leśnej wspomagają budżety samorządów wojewódzkich.

Z kolei, uczestniczący również w obradach komisji, wiceminister środowiska Edward Siarka podkreślił, że "skala wyłączenia z produkcji gruntów leśnych nie jest duża". W ubiegłym roku dotyczyły one 526 hektarów.

Tematem piątkowego posiedzenia sejmowej komisji była ochrona gruntów rolnych i leśnych na obszarach górskich i podgórskich.

Siarka przypomniał, że na terenie leżących przy południowej granicy Polski dyrekcjach regionalnych Lasów Państwowych, które gospodarują m.in. w warunkach górskich, istnieje cztery parki narodowe, liczne parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, lasy ochronne. - Tylko w nadleśnictwach RDLP w Krośnie mamy ponad 320 tys. hektarów terenów objętych programem Natura 2000 - dodał.

Podkreślił też, Lasy Państwowe z własnych środków budują zbiorniki małej retencji. Na terenach nizinnych powstały 3644 takie obiekty, a na pogórzach i w górach 3553 zbiorniki.