Jak donosi KIT, po ocenie danych satelitarnych i statystyk z ostatnich 60 lat około 32 proc. obszaru zostało dotknięte zmianami w użytkowaniu gruntów. Ta proporcja jest około czterokrotnie większa niż wcześniej sądzono. Jednak według badaczki KIT Kariny Winkler, zmiany użytkowania gruntów nie wykazały tego samego wzorca na całym świecie.

Na północy, na przykład w Europie, USA i Rosji, powiększono powierzchnię lasów i zmniejszono powierzchnię uprawną. Z kolei na półkuli południowej - w tym w Brazylii i Indonezji - obszary leśne zostały ograniczone, a obszary uprawne i pastwiska zostały powiększone.

Tempo zmian użytkowania gruntów zmieniało się w czasie: od 1960 do około 2005 roku zmiana użytkowania gruntów przyspieszyła, a następnie spowolniła do 2019 r. Odwrócenie trendu może być związane z rosnącym znaczeniem światowego handlu dla produkcji rolnej oraz ze światowym kryzysem gospodarczym w sezonie 2007/2008.

Zdaniem naukowców, nowe dane dotyczące użytkowania gruntów mogą zmodyfikować podstawę modeli klimatu i systemu Ziemi oraz przyczynić się do politycznych debat na temat strategii zrównoważonego użytkowania gruntów w przyszłości. Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie naukowym „Nature Communications”.