Projekt nowelizacji ustawy z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi trafił do tzw. uzgodnień międzyresortowych. W projekcie noweli znalazły się trzy zasadnicze zmiany:
1. Prawo pierwokupu gruntów rolnych w obrocie prywatnym Agencja Nieruchomości Rolnych będzie miała tylko wtedy, kiedy sprzedawana działka przekroczy 1 ha;
2. Rolnicy, którzy chcą powiększyć swoje gospodarstwa poprzez zakup ziemi z zasobów skarbu państwa, będą musieli liczyć się z ostrzejszymi niż dziś wymaganiami:
- na przetargach ograniczonych Agencji Nieruchomości Rolnych ziemię będą mogli kupować wyłącznie rolnicy, których gospodarstwo po powiększeniu nie będzie miało większej powierzchni niż dwukrotna średnia wojewódzka;
3. Pojawi się nowa definicja „rolnika”. Aby wedle niej być rolnikiem trzeba jednocześnie: mieć wykształcenie rolnicze, samodzielnie prowadzić gospodarstwo (ale uwaga! - o wielkości nie przekraczającej dwukrotnej średniej dla województwa) oraz mieszkać na terenie danej gminy nie krócej niż 3 lata. Ta nowa definicja będzie stosowana jako kryterium przy przetargach ograniczonych na zakup ziemi z zasobów skarbu państwa.