Nowelizacja ustawy, odrolnia wszystkie grunty rolne, położone w granicach administracyjnych miast.

Dlatego, głos Sawickiego w tej sprawie jest bardzo istotny.

Kilka związków wyraziło kategoryczny sprzeciw wobec nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, która czeka na podpis prezydenta.

Wejściu w życie takiego prawa sprzeciwiają się Związek Gmin Wiejskich, Związek Miast Polskich, Unia Miasteczek oraz Unia Metropolii Polskich.

Związki uważają, że ustawa została przyjęta z pominięciem zasady równości wobec prawa.

To się kłóci z konstytucyjną równością prawa – napisały związki w swoim stanowisku.

Organizacje zarzucają rządowi, że nie pytał ich o zdanie w tak ważnej sprawie.

Zdaniem Mariusz Poznańskiego, który przewodniczy Związkowi Gmin Wiejskich RP, ustawa doprowadzi do chaosu przestrzennego, gdyż właściciele odrolnionych gruntów zostają wyłączeni spod jurysdykcji planów zagospodarowania przestrzennego. Co więcej gminy będą zmuszone ponieść ogromne wydatki, żeby uzbroić ziemie.

Zwracano także uwagę na fakt, że gminy wiejskie przegrają z miejskimi walkę o inwestorów.

Dziś to gminy wiejskie tworzą specjalne strefy i w ten sposób zachęcają podmioty do inwestowania na ich obszarach i do tworzenia miejsc pracy poza rolnictwem.

Unia Miasteczek Polskich niepokoi się natomiast brakiem rozwiązań prawnych wobec Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Ten fundusz był dotychczas zasilany z opłat „odrolnieniowych”, które wynikały ze wzrostu wartości gruntów, a te środki były kierowane na budowę dróg na wsi.

Prezydent RP ma w przyszłym tygodniu zdecydować, czy podpisze nowelizację ustawy.

Źródło: farmer.pl