Zdrożały także użytki zielone, ale nie tak bardzo jak grunty orne. O tym informuje holenderskie stowarzyszenie agentów nieruchomości i rzeczoznawców majątkowych NVM.

Podrożały również pastwiska. Ziemię kupują zwłaszcza gospodarstwa mleczne i uprawiają ją. Z drugiej strony hodowcy świń i firmy ogrodnicze znajdują się pod ogromną presją cenową.

Jeszcze przed podwyżką cen w 2022 r. Holandia miała zdecydowanie najwyższe ceny gruntów ornych i użytków zielonych w Europie. A także najwyższe ceny dzierżawy.

Silna rejonizacja zakupów ziemi

Agenci NVM twierdzą, że wiele regionów było bardzo aktywnych w kupowaniu dodatkowych gruntów pod rozwój. Regiony Veenkoloniën i Oldambt, z około 33 procentami całkowitego wolumenu transakcji gruntów ornych, były najważniejszymi pod względem powierzchni, a następny był region południowo-zachodni z 16 procentami.

Rolnicy, którzy wydzierżawili ziemię pod swoją działalność gospodarczą, mogą być zmuszeni do radzenia sobie z gwałtownie rosnącymi cenami dzierżawy z powodu wysokiej inflacji. NVM przewiduje, że wydzierżawiający często mogą podnieść roczny czynsz, aby odzwierciedlić ubiegłoroczną inflację. W rezultacie wiele gospodarstw stoi przed poważnymi wyzwaniami.

Cena użytków zielonych wzrosła do 64,3 tys. euro

Średnia cena użytków zielonych w pierwszej połowie 2022 r. wyniosła 64,3 tys. euro za hektar.

W porównaniu do 2021 r. wzrost wyniósł 4 proc. Jednak ceny nie wzrosły jednakowo we wszystkich regionach.

Uderzający był wzrost w regionach zachodniej Holandii (+14 proc.) i w południowej części kraju (+16 proc.).

Na jednym z największych użytków zielonych, na północnym obszarze pastwisk, cena spadła jednak o 3 proc.

Rozwój cen użytków zielonych od 2019 roku wykazuje tendencję wzrostową. Jednak ze względu na gwałtowny wzrost cen nawozów, wielu rolników boryka się ze znacznie wyższymi kosztami.

Ponadto zniesione zostanie odstępstwo dotyczące stosowania gnojowicy na pastwiskach. Oznacza to, że dopuszczalna ilość azotu zwierzęcego pochodząca z gnojowicy zostaje zmniejszona do 170 kilogramów. Oznacza to wzrost kosztów utylizacji nawozów.