To o 2,5 proc. więcej niż w III kwartale tego samego roku.

Ceny gruntów rolnych nadal rosną, choć nie wszystkich

Według wyliczeń ekspertów ustalona średnia cena za cały rok wyniosła 73 400 euro/ha, co oznacza wzrost o 5,8 proc. w stosunku do 2021 roku. Mówiąc szczegółowo, cena użytków zielonych w 2022 r. wzrosła o 4,7 proc. do 66 200 euro/ha w ciągu roku.

Natomiast grunty orne pod uprawę kukurydzy na kiszonkę w IV kwartale 2022 r. w porównaniu do okresu od lipca do września tego samego roku zanotowały średnią obniżkę cen o 7 proc. do 74,6 tys. euro/ha. Nie podano wartości dla tego typu gleby za cały miniony rok.