Cena zakupu gruntów ornych w Holandii wynosiła w 2016 roku średnio około 63 tys. euro/ha

W rankingu opublikowanym niedawno przez statystyków UE, drugie miejsce zajmują Włochy ze średnia ceną ponad 40 tys. euro /ha.

Największe wzrosty cen zakupu w latach 2011-2016 odnotowano w nowych państwach członkowskich. Według danych Eurostatu, ceny gruntów ornych potroiły się w Czechach. W 2016 r. hektar gruntów ornych kosztował tam średnio 5,4 tys. euro, czyli niewiele mniej niż we Francji, gdzie średni poziom cenowy wynosił około 6 tys. euro /ha.

Najtańsze były grunty rolne w Rumunii, które kosztowały 2 tys. euro. W trzech krajach bałtyckich i na Węgrzech, ceny od, 2011 do 2016 r. wzrosły dwukrotnie, osiągając na Węgrzech średnio 4,1 tys. euro/ha a w krajach bałtyckich około 30 tys. euro/ha.

Również średni roczny czynsz za dzierżawione grunty orne sprawił, że ​​Holandia z 791 euro/ha znacznie wyprzedzała średnią europejską. Druga była Dania z 536 euro/ha, a trzecia Austria z 348 euro/ha.

W najlepszej sytuacji byli dzierżawcy gruntów ornych na Łotwie, którzy w 2016 roku płacili średnio 46 euro/ha. W ujęciu regionalnym, jednak najniższy czynsz dzierżawny był w Szwecji w rejonie Mellersta Norrland i Övre Norrland wynosił, bowiem 28 euro /ha.