W tym roku rolnicy mogli nieodpłatnie powiększyć obszar swojego gospodarowania o działki z KOWR.

Ilu rolników skorzystało z tej - trzeba przyznać nagłej i niespodziewanej - oferty? Redakcja farmer.pl zapytała o to w Biurze Prasowym KOWR.

Jak poinformowała Karolina Gaweł, rzecznik prasowy Ośrodka, w 2022 roku zawieranie umów użyczenia rozpoczęło się od 23 maja.

Do 30 czerwca br. zostało zawartych 77 umów na łączną powierzchnię 641 ha, z czego:

  • w maju zawarto 69 umów łącznie na 606 ha,
  • w czerwcu 8 umów łącznie na 35 ha.

Najwięcej umów zawarto w woj. zachodniopomorskim – 64 umowy na powierzchnię 595 ha, natomiast najmniej w woj. łódzkim – 2 umowy na 2 ha.

W zestawieniu znalazło się także woj. podkarpackie: 4 umowy na 24 ha, śląskie: 2 umowy na 3 ha, i świętokrzyskie: 5 umów na 18 ha.

Jak poinformowała Karolina Gaweł, umowy zostały zawarte na następujące terminy:

  • 6 miesięcy – do listopada br. w woj. podkarpackim i śląskim – łącznie 6 umów na 27 ha,
  • 5 miesięcy – do października br. w woj. zachodniopomorskim – 64 umowy na powierzchnię 595 ha,
  • 4 miesiące – do września br. w woj. świętokrzyskim – 5 umów na powierzchnię 18 ha,
  • 2 miesiące – do lipca br. w woj. łódzkim – 2 umowy na 2 ha.

Osoby zainteresowane skorzystaniem w obecnym sezonie wegetacyjnym z gruntów ZWRSP w formie użyczenia powinny były - według wcześniejszych założeń - zaznaczyć we wniosku jaki jest konkretnie cel wykorzystania nieruchomości. Zapytaliśmy KOWR, na jakie uprawy, na tych użyczonych działkach zdecydowali się rolnicy. Okazało się, że Ośrodek jednak nie notował takich informacji.