Z przejętych  4,7 mln ha obecnie w ANR rozdysponowane jest 3,6 mln ha, w tym poprzez sprzedaż 2,3 mln ha i dzierżawę 1,3 mln ha – informuje biuro prasowe ANR.

Na koniec 2012 roku w dzierżawie pozostaje 1,3 mln ha, tj. 73 proc. powierzchni gruntów ZWRSP, zawartych było prawie 70 tys. umów dzierżawy.

Najwięcej umów dzierżawy występuje w grupie dzierżaw mniejszych obszarowo tj. do 10 ha – 81 proc., zaś dzierżawionych jest 8 proc. powierzchni. W grupie 10 – 100 ha zawartych jest 16 proc. umów, zaś w dzierżawie jest 24,6 proc. gruntów. W umowach dzierżawy powyżej 100 ha zawartych jest jedynie 3 proc. umów, natomiast dzierżawionych jest 67 proc. gruntów.

Statystycznie rozdysponowanie 3,6 mln ha w wyniku zawarcia 337 tys. umów na sprzedaż i dzierżawę daje średnią 10,7 ha na 1 umowę – wylicza ANR. - Biorąc pod uwagę charakterystykę obszarową sprzedanych i wydzierżawionych nieruchomości do 100 ha, można przyjąć, że 332 tys. gospodarstw rolnych powiększyło swoją powierzchnię średnio o 5,6 ha gruntów. Spośród nieruchomości dużych obszarowo, tj. 100 ha i większych, mogło zostać utworzonych kolejne 5,2 tys. gospodarstw rolnych.

ANR informuje też, że w przetargach ograniczonych sprzedano 190 tys. ha gruntów, na które zawarto 14,3 tys. umów, co średnio daje 13,3 ha na 1 umowę.