Z danych podanych przez Ministerstwo Administracji i Spraw Wewnętrznych wynika, że w 2016 roku cudzoziemcy nabyli w Polsce nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 3185,48 ha, z której nieruchomości rolne i leśne stanowiły  łączną powierzchnię 575,89 ha, z czego 20 ha gruntów stanowiły grunty wchodzące w skład Zasobów WRSP.

Agencja od początku okresu swojego działania sprzedała na rzecz cudzoziemców 1983,7 ha i zawarła z tego tytułu 305 umów sprzedaży. Wśród cudzoziemców najwięcej nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa nabyli do tej pory: Niemcy – 525,82 ha, Holendrzy – 310,36 ha, Duńczycy - 163,64 ha, Finowie – 159,12 ha. Natomiast najmniejsze zainteresowanie naszymi zasobami było wśród obywateli: Białorusi, Norwegii, Grecji, a nawet Czech.

Więcej: Ile ziemi kupili w 2016 roku cudzoziemcy?

anr3.png
anr3.png