Wiceminister Kazimierz Plocke zapoznał senatorów z Komisji Rolnictwa z planami dotyczącymi pomocy na zakup ziemi.

- I chciałbym tu zwrócić uwagę, że w zakresie sprzedaży ziemi jest propozycja, żeby w tym względzie zastosować dziesięcioprocentowy wskaźnik kosztów kwalifikowanych w przypadku realizowania inwestycji, które oczywiście będą dotyczyły spraw związanych z gruntami rolnymi. I to jest wskaźnik ustalony na poziomie 10 proc. wartości całej inwestycji. I to tyle, co dzisiaj możemy przekazać w zakresie instrumentów wsparcia obowiązujących do końca roku 2013. A nowe przepisy będą gotowe w roku 2014, tak żeby mogły wejść w życie od roku 2015. Ostatnia uwaga dotyczy kredytów na sprzedaż ziemi. Ten program ma obowiązywać do końca 2013 r., a od roku 2014 będzie stosowany ten dziesięcioprocentowy wskaźnik.

Ministerstwo Rolnictwa nie ujawnia szczegółów – potwierdza tylko, że prace trwają.